Feed af
Post
Kommentarer

Herunder ligger referat og formandens beretning fra generalforsamlingen.

Bestyrelsen fortsætter uændret, inklusive suppleanterne.

Vi har vedtaget, at kontingentet stiger med 400,-, dvs i alt 1000,- per halvår fra og med næste opkrævning, der bliver sendt ud i midt juni.
En opfordring fra kassereren: De af jer, der har fast aftale om kontooverførsel må meget gerne få ændret jeres faste betaling, så den fremover bliver på 1000,- per halve år, og betales senest den 1.7 og den 1.1.

Nyt om grønne veje

Nyt om Grønne veje fra Lajla og Jacques:

Først tak for sidst og for al ros til dem der deltog i Generalforsamlingen ?

HOFOR gav en præsentation af status på projektet og så havde vi statusmøde i går.Oliver ville have haft brochurer med om vejbede og vedligehold, men den vil firmaets Facility afdeling kun udlevere når projektet er afsluttet! Nu vil hans chef presse på og få godkendt, så den forhåbentlig snart kan udleveres. Vi har fået en tilbage i 2022, i planlægningsfasen og før vedtagelsen i vores GF. Den indeholder det væsentlige om formål og konstruktion af bedene, men ikke om omgivelserne som ikke noget der hindrer tilløb på vejene og at bedene KUN er til regnvand.Oliver har nu bedt Facility om en slags “de 10 bud”, hvad må vi og hvad må vi ikke, som de gode naboer til vejene.

På generalforsamlingen blev nævnt udnævnelse af bedambassadør, som holder øje med tilstanden.

Vi kan ikke få en detaljeret plan for vejlukninger – som så alligevel ændres undervejs, når der opstår uventede forhindringer. F.eks. er i dag fundet en brønd på Spangen, som skulle bruges til afledning af vandet fra faskiner, faktisk er afkoblet kloakken! I øvrigt ligger den også 20 cm højere end den skulle… Men jeg vedhæfter her en status om vejlukninger, som de ser ud nu og så vil den løbende blive opdateret, når der kommer besked med kort varsel, max. 1 uge. Dyssevænget forventes snart genåbnet og Spangen i slutningen af næste uge.

Der er taget hånd om vibrationer på Spangen, som følges tæt.

Vedr. genetablering af plænen, skal NCC i midten af maj vide, hvor de 2 fældede træer skal genplantes – og hvilke træer skal det være? Er det udvalget for “beplantnings og design af fællesarealet” der skal kontaktes vedr. dette og til at sætte pinde i jorden hvor ‘bassinet skal være”? Bestyrelsen skal også lige ind over her.

Alt for denne gang – der er pt. mange spørgsmål at tage stilling til

Se de to indkomne forslag her:

Servitut og uddybning af forslag A:

Ligger fremover i systemet “Vores Forening”

Dette sikrer, at vi ikke kommer til at dele fortrolige eller følsomme oplysninger med andre.

Tryk her for at komme til systemet (Kræver login)
Klik på “Dokumenter” i menuen, så kan du finde bestyrelsesreferater mm.

Skriv til kasserer@slotsfruensvaenge.dk hvis du har problemer med at logge på.

Regnskab og budget 2023

Her er revideret regnskab for 2023 og budgetter for 2024

Herunder indkaldelse til generalforsamling den 23.4.24. i Husum Kirke

Sidste nyt om Grønne veje

Her er sidste nyt om status på Grønne veje: Som I nok har bemærket, er det NCC der er blevet entreprenører på vores projekt og de har nu etableret arbejdsplads på plænen og fældet 2 af de 4 planlagte træer. De/vi overvejer lige om det er nødvendigt at fælde de 2 ud mod brandvejen, som var med i planen. Det afklares først i foråret.

Nu er de så parate til at begynde at grave og anlægge de første vejbede – men så tæt på jul…. så er alle enige om, at det er fint for alle, at de lukker ned i morgen og kommer igen 2. januar, så vi alle kan holde jul og nytår med familie og venner uden bekymringer om adgangsveje og parkeringspladser 🙂 De næste store leverancer kommer også først d. 2.1. Så ingen tunge leverancer inden da 🙂 Så nu kan julefreden sænke sig – da tiden med anlæg vil først begynde 2.1.2024.

Det er indlagt i planen, at vi holder fastelavnsfest på plænen, så ingen problemer der.

Skridt for skridt vil vejbedene blive færdige. Først på Dyssevænget, så på Åvendingen og til sidst på Spangen, hvor trafikken skal køre igennem, når der lukkes af på hhv. Dyssevænget og Åvendingen. Til sommer, når solen skinner, bliver alt smukt igen udvidet med planter i regnvandsbedene 🙂

Husk at afløbene i bedene KUN er til REGNVAND. Så ingen salt eller andet forurenet vand skal hældes deri.

Med ønsket om en rigtig glædelig jul til jer alle og alt godt i det nye år, hvor vi forhåbentlig kan mødes til mange fælles aktiviteter ???

Lajla Klamer, kontaktperson fra Grundejerforeningen til HOFOR

Mere nyt om Grønne Veje

1. Skurvognen opsættes på den midterste del af det grønne areal på Dyssevænget. Dette gøres i slutning af uge 48.


2. På skurvognen opsættes en elektronisk informationstablet som indeholder al information vi ønsker. Dette kan være: Tider for Åben skurvogn, den månedlige bygge-etapeplan, hvilke veje der lukkes for gennemkørsel og i hvilke tidsrum samt hvilke veje der så skal benyttes, etc.

Nyt om “Grønne veje”

Nu sker der noget med vores projekt Grønne Veje, dvs. vejbede.

Entreprenøren er valgt og de begynder forberedelserne i næste uge. Det vil sige de skal oprette arbejdsplads på plænen mm.

Der kommer nærmere information om det hele efterhånden, så bare en forhåndsinformation om, at der kommer tunge køretøjer og arbejdet påbegyndes.

Så vi går en ‘grim tid’ i møde hen over vinteren, men efter små 4 måneder, skulle det hele blive grønt og forhåbentlig smukt.

Bestyrelsesmøde 22.8.23

Older Posts »