Feed af
Post
Kommentarer

Det er aftalt i bestyrelsen, at det reviderede Regnskab for 2020 og forslag til budgettet for 2021 lægges op her på hjemmesiden. Begge dele skal efter vedtægterne godkendes af Generalforsamlingen, når den afholdes.

Kasserens bemærkning:
Årsregnskabet har ændret udseende, pga nyt regnskabsprogram, og den opmærksomme læser vil se, at der figurerer et højt beløb under “tilgodehavender”. Dette er fordi, vi nu afslutter regnskabet, som vi er forpligtet til, den 31.12. hvert år, og dermed er alle kontingent-indbetalinger fra 2. halvår ikke kommet ind på kontoen på denne dato. Dette sker jo løbende lige efter nytår, og vi får alle pengene ind som vanligt.

Årsregnskab 2020, revideret, ikke godkendt af GF endnu pga. Covid-19

Budget 2021, ikke godkendt af Generalforsamlingen endnu pga Covid-19

Referat af bestyrelsesmøde den 17. februar 2021

Vi kan ikke være i kirken pga. corona, men vi har fået lov til at leje lokaler i Husum Boldklub, Nordrupvej 6, 2700 Brønshøj, så det er muligt at gennemføre årets generalforsamling.

Vi starter kl. 18.30 med et oplæg fra HOFOR: Projekt om klimatilpasning med vejbede. Her fremlægges plan for regnvandsafledning, som vi skal tage stilling til.

Kl. 19.30 begynder generalforsamlingen.

På grund af corona opfordres I til kun at møde én person pr. husstand.

Læs den reviderede dagsorden her

Bilagene er de samme som i den oprindeligt udsendte indkaldelse og er derfor ikke udsendt igen.

Revideret dagsorden for ordinær generalforsamling efteråret 2020

Dagsordenen var drøftelse af muligheder og indhold for afholdelse af den udskudte ordinære generalforsamling 2020.

Referat af bestyrelsesmøde den 23. august 2020 hos Lars

Ordinær generalforsamling 2020 er udskudt på grund af corona.
Vi forsøger at booke lokaler i kirken til afholdelse af ordinær generalforsamling ultimo september / primo oktober 2020.

Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 25. juni 2020

http://www.slotsfruensvaenge.dk/wordpress/wp-content/2019/11/referat-bestyrelsesmødet-hos-Mikkel-26-nov.pdf

Referat fra bestyrelsesmøde 20.aug 2019 hos Lajla. Spangen 8

Budget 2019

Budget 2019

Referat af ekstraordinær generalforsamling 14. maj 2019 i Slotsfruens Vænge

Older Posts »