Feed af
Post
Kommentarer

Arkiv for 'Nyt fra bestyrelsen' Kategorien

Folder fra HOFOR om “grønne veje”

Vi har holdt møde med HOFOR om udarbejdelsen af projekt til det, der nu kaldes “grønne veje”.Det endelige projekt skal jo endeligt vedtages ved en generalforsamling, så vi er stadig i den indledende fase af projektet.Foreløbigt kan du læs mere i folderen her: Vi vender tilbage fra bestyrelsen, så snart, der er nyt!

Referat af bestyrelsesmøde 1.3.2022

Generalforsamling 2021

Der er afholdt generalforsamling den 22.9.2021 Referat, regnskab og budget kan findes her:

Årsregnskab 2020 og Budgetforslag 2021

Det er aftalt i bestyrelsen, at det reviderede Regnskab for 2020 og forslag til budgettet for 2021 lægges op her på hjemmesiden. Begge dele skal efter vedtægterne godkendes af Generalforsamlingen, når den afholdes. Kasserens bemærkning: Årsregnskabet har ændret udseende, pga nyt regnskabsprogram, og den opmærksomme læser vil se, at der figurerer et højt beløb under […]

Referat af digitalt bestyrelsesmøde 17. februar 2021

Regnskabet for 2020 viser et fint overskud. Bestyrelsen mødes næste gang den 7. april 2021

Generalforsamling 21. oktober 2020, kl. 18.30

Vi kan ikke være i kirken pga. corona, men vi har fået lov til at leje lokaler i Husum Boldklub, Nordrupvej 6, 2700 Brønshøj, så det er muligt at gennemføre årets generalforsamling. Vi starter kl. 18.30 med et oplæg fra HOFOR: Projekt om klimatilpasning med vejbede. Her fremlægges plan for regnvandsafledning, som vi skal tage […]

Revideret dagsorden til generalforsamling 2020

Revideret dagsorden for ordinær generalforsamling efteråret 2020

Referat af bestyrelsesmøde 23. august 2020 hos Lars

Dagsordenen var drøftelse af muligheder og indhold for afholdelse af den udskudte ordinære generalforsamling 2020. Referat af bestyrelsesmøde den 23. august 2020 hos Lars

Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 25. juni 2020 hos Jane

Ordinær generalforsamling 2020 er udskudt på grund af corona. Vi forsøger at booke lokaler i kirken til afholdelse af ordinær generalforsamling ultimo september / primo oktober 2020. Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 25. juni 2020

Referat af bestyrelsesmøde 26/11-2019

http://www.slotsfruensvaenge.dk/wordpress/wp-content/2019/11/referat-bestyrelsesmødet-hos-Mikkel-26-nov.pdf

Næste »