Feed af
Post
Kommentarer

Arkiv for 'Generalforsamling' Kategorien

Referat fra GF 2023

Her er referatet fra GF 2023 sammen med formandens beretning

Indkaldelse til Generalforsamling 2023

Vi holder generalforsamling den 29.3.23 klokken 19.00 i Husum Boldklub, Nordrupvej 6, 2700 Brønshøj

Ekstraordinær generalforsamling

Der har været afholdt ekstraordinær generalforsamling, med forslaget fra HOFOR om grønne veje på dagsordenen. Efter fremlæggelse af forslaget og spørgsmål og debat fra de fremmødte, blev forslaget vedtaget af generalforsamlingen. Bestyrelsen vil løbende informere her om den videre proces. Blandt andet er det bestyrelsens opgave at stå for kontakten med HOFOR, og formidle information […]

Dokumenter fra HOFOR

Som lovet kommer her opslag med den samlede og helt reviderede plan for de Grønne veje fra HOFOR.Udover kort over placeringen af bede og lavninger, og en snittegning af den store lavning på den sydlige del af plænen, ligger der også: Folder om Grønne veje Info fra HOFOR om projektet Beskrivelse af projektet fra firmaet Rambøll, […]

Ekstraordinær generalforsamling

Der afholdes ekstraordinær generalforsamling den 9. november klokken 19.00-21.00 Sted: Husum Boldklub, Nordrupvej 6, 2700 Brønshøj. Dagsorden her

Referat fra generalforsamling 2022

Her kan du finde referatet fra generalforsamlingen den 27.4.2022

Generalforsamling 2022

Her er links til indkaldelse til Generalforsamlingen samt regnskab 2021 og forslag til budgettet for 2022 til Generalforsamlingen den 27.4.22

Generalforsamling 2021

Der er afholdt generalforsamling den 22.9.2021 Referat, regnskab og budget kan findes her:

Generalforsamling 2021

Der afholdes Generalforsamling den 22.9. 2021.Indkaldelse er delt ud eller mailet til grundejere, som er på vores mail-liste og den kan også findes her: Indkaldelse til GF 2021

Generalforsamling 21. oktober 2020, kl. 18.30

Vi kan ikke være i kirken pga. corona, men vi har fået lov til at leje lokaler i Husum Boldklub, Nordrupvej 6, 2700 Brønshøj, så det er muligt at gennemføre årets generalforsamling. Vi starter kl. 18.30 med et oplæg fra HOFOR: Projekt om klimatilpasning med vejbede. Her fremlægges plan for regnvandsafledning, som vi skal tage […]

Næste »