Feed af
Post
Kommentarer

Arkiv for 'Vejene' Kategorien

Folder fra HOFOR om “grønne veje”

Vi har holdt møde med HOFOR om udarbejdelsen af projekt til det, der nu kaldes “grønne veje”.Det endelige projekt skal jo endeligt vedtages ved en generalforsamling, så vi er stadig i den indledende fase af projektet.Foreløbigt kan du læs mere i folderen her: Vi vender tilbage fra bestyrelsen, så snart, der er nyt!

Love om renhold af veje

Blot til oplysning; disse regler er gældende lovgivning, når det kommer til renhold af vores veje. Se retsinformationen her Retsinformation om renhold af veje 

Opsparing til vores veje

Ved forårets generalforsamling blev der spurgt til vedligeholdelsen af vores veje samt den opsparing som grundejerforeningen arbejder på. Bestyrelsen har nedskrevet forklaringen på “det med vejene” så nye naboer også kender historikken, når de møder op på næste generalforsamling og har en forklaring på grundejerforeningens opsparing. Læs med her i dokumentet vejene i grundejerforeningen

Snydeparkeringsbøde

Snyde parkeringsbøde, kan måske får folk til at tænke over, hvor de parkerer 😉

Har du et forslag til vores fælles grønne område?

Har du et forslag til vores fælles grønne omrÃ¥de? Plænen pÃ¥ Dyssevænget er grundejerforeningens fællesareal. – Det er her, vi samles til fastelavn, Sankt Hans og sommerfest. – Det er her, der bliver spillet fodbold og scoret mÃ¥l. – Det er her, der hyggesnakkes ved borde-bænke sættet. – Det er her, de store træer troner […]

Brøndrensning

I uge 48 (formentlig om mandagen) vil slamsugeren fra Leif M Jensen komme forbi vores grundejerforening og rense vores vejbrønde. Vi henstiller til at man ungår at parkerer oven på brøndene.

Afhentning af affald

Som de fleste nok har lagt mærke til fÃ¥r vi ikke afhentet vores affald pÃ¥ grund af sne og is, læs mere her: “Sneen spærrer for skraldebilerne” Københavns kommune tilbyder nu at hente affaldet 30 forskellige steder i byen hvor sneen er fjernet. Det sker nu pÃ¥ lørdag d. 13.2. Læs mere her: Aflever affaldet […]

Brud på vandledning

Som nogen nok har bemærket er der ingen vand i hanen på denne årets første dag. Det skyldes et frostsprængt vandrør på Dyssevænget. Der arbejdes pt. med at udbedre skaden. Godt nytår!

Rendesten, afløb og fortov

Fortov og rendesten pÃ¥ Dyssevænget ligner nogle steder noget der er løgn. Manglende fortovsfliser og knækkede fortovsfliser. Vand kan visse steder ikke flyde til afløbene pÃ¥ grund af grusbunker,ukrudt skidt og møj. Jeg synes bare det er spild af penge ikke at holde sÃ¥danne smÃ¥ting i orden. Hvordan det stÃ¥r til pÃ¥ Ã…vendingen og Spangen […]

Noget om Vejnavne

I Gyldendals bog om Storbyens stednavne kan man om vores veje blandt andet læse: “Slotsherrensvej Vanløse, husum, Islev, Rødovre. Stykket vestpÃ¥ fra Ã¥lekistevej navngivet 1927 efter Slotsherrens Bro, der i al fald siden slutningen af 1700-tallet har været navn pÃ¥ broen over Harrestrup Ã…. Dette stykke stykke af Slotsherrensvej var indtil 1927 en del af Ã¥lekistevej. […]