Feed af
Post
Kommentarer

Vi kan ikke være i kirken pga. corona, men vi har fået lov til at leje lokaler i Husum Boldklub, Nordrupvej 6, 2700 Brønshøj, så det er muligt at gennemføre årets generalforsamling.

Vi starter kl. 18.30 med et oplæg fra HOFOR: Projekt om klimatilpasning med vejbede. Her fremlægges plan for regnvandsafledning, som vi skal tage stilling til.

Kl. 19.30 begynder generalforsamlingen.

På grund af corona opfordres I til kun at møde én person pr. husstand.

Læs den reviderede dagsorden her

Bilagene er de samme som i den oprindeligt udsendte indkaldelse og er derfor ikke udsendt igen.

Revideret dagsorden for ordinær generalforsamling efteråret 2020

Dagsordenen var drøftelse af muligheder og indhold for afholdelse af den udskudte ordinære generalforsamling 2020.

Referat af bestyrelsesmøde den 23. august 2020 hos Lars

Ordinær generalforsamling 2020 er udskudt på grund af corona.
Vi forsøger at booke lokaler i kirken til afholdelse af ordinær generalforsamling ultimo september / primo oktober 2020.

Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 25. juni 2020

http://www.slotsfruensvaenge.dk/wordpress/wp-content/2019/11/referat-bestyrelsesmødet-hos-Mikkel-26-nov.pdf

Referat fra bestyrelsesmøde 20.aug 2019 hos Lajla. Spangen 8

Budget 2019

Budget 2019

Referat af ekstraordinær generalforsamling 14. maj 2019 i Slotsfruens Vænge

Regnskab 2018 1.1-31.12

Generalforsamling 04042019

« Newer Posts - Older Posts »