Feed af
Post
Kommentarer

Arkiv for 'Ikke kategoriseret' Kategorien

Vedrørende bilauget

BILAUGET 2016 Referat af stiftende generalforsamling kan læses her. Vedtægterne for bilauget kan læses her.

Velkomstfolderen

Under ‘Sider’ til højre kan du finde og hente en opdateret velkomstfolder. Det er nyttig for sÃ¥vel nye som gamle beboere i Slotsfruens Vænge.

Mangelfuld snerydning

De to grundejerforeninger, Slotsfruens Vænge og Danas Park, er ikke tilfredse med snerydningen og har derfor skrevet til Snevagten. Brevet kan ses her.

Regnvandsafledningsprojekt 5

  Har I idéer til, hvordan projektet skal udformes? Hvis I er megahurtige, er I meget velkomne til at komme med smÃ¥ input til projektet. Hvad er vigtigt for dig? Send dit input til smlk@orbicon.dk, sÃ¥ sender jeg det videre til Klimavej.dk. Man kan blive meget klogere pÃ¥ laridanmark. Her kan du ogsÃ¥ se, hvad […]

Regnvandsafledningsprojekt 4

Gitte Ganderup: Jeg kigger især pÃ¥ den grønne bort/rende som løber langs vejen. Vi har mange stykker asfaltborte mellem parcel og vejbane, hvor vi kunne lave grøft/rende, og sÃ¥ have en bro som passer med indkørsel. Vedhæftede billeder tænker jeg kunne bruges pÃ¥ en af plænerne. Enten den spidse del af vores egen (den ende […]

Regnskab for Slotsfruens Vænge 2014

Bedre sent end aldrig! Her er regnskabet for 2014: Regnskab 2014

Regnvandsafledningprojekt 3

www.nordvand.dk/klimatilpasning/bagsvaerd/Sider/default.aspx Link til et vellykket projekt i Bagsværd ved firmaet Nordvand. Per Lorentsen fra Nordvand sagde, at det var et pilotområde, og der var fremkommet sjove bud på løsninger. Nordvand havde til projektet knytter forskellige firmaer (Randbøl, Orbicon mfl). Grete Rung, Regnvandsgruppen

Regnvandsafledningsprojekt 2

Fra Margrethe Munk: Nogle billeder fra Lørenskogvej i Rødovre. Projekt gennemført af Rødovre kommune.

Regnvandsafledningsprojekt 1

På den ekstraordinære generalforsamling i Slotsfruensvænge den 27, oktober 2015 vedtog forsamlingen at afsætte 40.000 kr. i depositum til at igangsætte ansøgningsproces til regnvandsafledningsprojekt under HOFOR. Projektet varetages på foreningens vegne af Klimavej.dk, som i de kommende 2 måneder udarbejder et skitseprojekt,, der indsendes til HOFOR inden den 1. januar 2016 med henblik på at […]

Hermed en revideret og udvidet udgave af festskriftet! Slotsfruen-HISTORIEN

Næste »